Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. április 9. Hirdetés

2017. április 9. Böjt 6. v., Virágvasárnap
1. Esküvő
– Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban Ludvig István és Buchan Gyöngyi testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.
2. Megemlékezés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Kassai Mihály (†101) testvérünktől (megeml.: 10.30). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.
3. Alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva:
– Hétfőn 10 órakor Nyugdíjas bibliaóra, este 19 órától a FÉK összejövetele a gyülekezeti teremben.
– Kedden délután 16.45 órakor konfirmációi oktatás, 19 órától Szenior Férfi Kör a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 18 órától lesz az idei zenés ökumenikus böjti sorozatunk záró alkalma Árulások címmel, melyen Kató-Bellavics Ágota, rk. katekéta hirdeti Isten igéjét. Imádsággal, Taizé énekekkel lehetünk együtt – a Simon Barbara vezette Magdala kórus szolgálatával. Utána 19 órától Nagyifi a hittanteremben.
– Kelenföldön Nagycsütörtökön 18 órakor, Nagypénteken 10.30 órakor és este 18 órakor, Farkasréten pedig 9 órakor tartunk istentiszteletet. Nagypénteken este ének- és zenekarunk előadja a J. S. Bach kéziratai között fennmaradt, ismeretlen szerzőségű Lukács passiót.
– Húsvét ünnepén a szokott rend szerint lesznek megtartva istentiszteleteink, s a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet is lesz, gyülekezés a templomban. Húsvét hétfőn 8 órakor, 10.30-kor és Farkasréten 9 órakor tartunk istentiszteletet. Hagyományainknak megfelelően hétfőn a 10.30-as istentiszteletünkön örömzenélés lesz. Alkalmi ének és zenekarunk Händel: Halleluja a Saul oratóriumából című kórusművet adja elő (gyülekezés 9.30-tól a karzaton). Délután 15 órától pedig finn nyelvű istentisztelet is lesz a tanácsteremben.
– Április 25-én, kedden 18 órakor képviselő-testületi ülést tartunk a tanácsteremben. A gyűlésen választást is tartunk, a Jelölőbizottságba keresünk tagokat. Jelöléseket a kihelyezett papírdobozokba várunk, mely az iratterjesztési asztalon található.
4. Iratterjesztés
– Megjelent Gyülekezeti Hírlevelünk húsvéti száma! Postáztuk, ám aki szeretne vinni másoknak is, az elvihet magával a kijáratnál. Az Ev. Élet legújabb számát és egyéb kiadványainkat is ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet az adó 1%-ára, amelyről részleteket és a technikai számokat az iratterjesztési asztalon találunk.
6. Offertórium
– Köszönetet mondunk az elmúlt vasárnap offertóriumaiért, amely Farkasréten 13.000,- Ft, Kelenföldön pedig 58.975,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3, 14–15)