Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. december 24. – 2017. január 1. Karácsony, Óév, Újév.

2016. december 24. – 2017. január 1. Karácsony, Óév, Újév.

1. Alkalmaink:
– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtaláljuk karácsonyi Hírlevelünkben és a hirdetőtábláinkon.
– Karácsony ünnepén, 25-én a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet is lesz. Kérjük a szülőket, hogy a templomba érkezzenek gyermekeikkel.
– Karácsony másod napján a fél 11-kor kezdődő istentiszteleten örömzenélés lesz. Kérjük azokat, akik szívesen bekapcsolódnak az énekkar szolgálatába, fél 10-re érkezzenek a próbára.

Karácsony:
– – December 31-én, óév este Farkasréten 16.30 órától, a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet. Másnap, január 1-jén a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.
– Vízkereszt ünnepén délelőtt 10.30-kor úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, este 18 órakor vesperát tartunk
– Január 1. helyett január 8-án tartunk 9.30-kor családi istentiszteletet.
Óév–Újév:
– Népmozgalmi adatok

  Férfi Σ

2016

Σ

2015

Σ

2014

Σ

2013

Keresztelés: 17 23 40 46 44 37
Konfirmáció: 3 11 14 16 14 13
Esketés: tiszta:

1

vegyes:

15

16 15 15 22
Temetés: 28 15 43 54 34 52

2. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb magazinszámát, ádventi-karácsonyi Hírlevelünket (elvivős!), a 2017-es évi gyülekezeti gyermekrajzos naptárunkat (600,- Ft-os áron kapható), a 2017-es évi Bibliaolvasó Útmutatót, Evangélikus Naptárt, a Botta Istvánról szóló könyvet (2500 Ft) és egyéb kiadványainkat.

3. Egyéb:

– 24én/25-én (KF): azok a gyermekek, akik még nem kaptak karácsonyi ajándékcsomagot, az iratterjesztési asztalról elvehetik!
– Hittanosaink gyermekrajz kiállítása megtekinthető a tanácsteremben (ebből 14 rajz került be a gyülekezeti naptárba).
– A két ünnep között december 28-án, szerdán tart nyitva lelkészi hivatalunk 9 és 13 óra között. Január 2-tól a szokott rendben lesz nyitva hivatalunk.

4. Offertórium

– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Farkasréten 22.100,- Ft, Kelenföldön 59.805,- Ft volt.

– Szeretnénk megköszönni minden kedves testvérünknek, akik már rendezték az idei, 2016-os évre szóló egyházfenntartói járulék befizetését! Aki esetleg még nem tette volna meg, az december 31-ig még pótolhatja, akár utalással, akár személyesen a lelkészi hivatalban. Áldozatvállalásukat előre is köszönjük!

Karácsony ünnepének igéje:
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Karácsony másnapjának igéje:
Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4)

2017-es év igéje:
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 32,26)