Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. november 13. Hirdetés

2016. november 13. Szentháromság ü. u. u. e. v.
1. Keresztelés
– Múlt vasárnap megkereszteltük Benkó Alíz kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!
2. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, este 19 órakor a Férfikör (FÉK) alkalma lesz ugyanott.
– Kedden 16.45-től konfirmációi előkészítő, 19 órától pedig a Szenior Férfi Kör tartja alkalmát ugyancsak a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, este 19 órától Nagyifi a lelkészi hivatalban.
– Csütörtökön 17 órától katechetikai megbeszélés lesz a lelkészi hivatalban
– Pénteken 11 órától kerületi ökumenikus lelkésztalálkozó a tanácsteremben, 16 órától a Kisifjúság alkalma a gyülekezeti teremben, este 19 órától pedig a Középkör soron következő alkalma szintén ott.
– Szombaton, 17 órakor újra összegyűlik a tanácsteremben – ahogyan minden évben, november harmadik hétvégéjén teszi – a „Kendeh-Botta ifjúság”. Az alkalmon, Gáncs Tamás áhítata után, beszélgetés lesz – többek között – a decemberben megjelenő Botta István életéről és szolgálatáról szóló könyvről Thurnay Béla, a könyv szerkesztője koordinálásával.
– Már most hirdetjük, hogy november 26-án, szombaton ádventi kézműves délutánt tartunk a gyülekezeti teremben 16 órai kezdettel. Másnap, ádvent első vasárnapján, az új egyházi év nyitányán, a délelőtt fél 11-es istentiszteleten bemutatkoznak konfirmandusaink. Az istentisztelet után ádventi jótékonysági vásárt tartunk a tanácsteremben – az ifik szervezésében. A vásáron bolhapiac is lesz. Aki erre bármilyen tárgyat fel tud ajánlani, kérem, jelezze nekünk a lelkészi hivatalon keresztül. Köszönjük!
– Rakjuk össze! – összefogás az új hittanteremért és konyháért (szórólapon-kf).
3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet magazinszámát, a 2017-es Bibliaolvasó Útmutatót, és egyéb kiadványainkat.
4. Offertórium
– A múlt hétvégi alkalmak offertóriuma Farkasréten 12.450,- Ft, Kelenföldön pedig 51.660,- Ft volt. A mai adományainkkal a gyülekezet céljait támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. (2 Kor 5,10)