Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. július 31. Hirdetés

2016. július 31. Szentháromság ü. u. 10. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Czipó Ervin és Vucsics Péter kistestvéreinket, valamint Deák Bálint felnőtt testvérünket, aki a konfirmáció megerősítő áldásában is részesült. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvéreinket és szeretteiket!

2. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Kis Istvánné sz. Vajda Mária (84†) testvérünktől (megeml. 10.30 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.

3. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 18 órától imaóra lesz szintén a gyülekezeti teremben

4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe nyári Hírlevelünk bővített, 48 oldalas számát (nem postáztuk), az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnap offertóriumáért, amely Farkasréten 10.680, – Ft, Kelenföldön pedig 31.840,- Ft volt. A mai adományaikkal gyülekezetünket támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: A hét igéje: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)