Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. február 28. Hirdetés

2016. február 28. Böjt 3. v.

1. Keresztelés: Az elmúlt héten megkereszteltük Bagi Julianna kistestvérünket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermekeket és szeretteit!

2. Alkalmaink:
– Alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva.
– Kedden délelőtt 10 órakor kismamakört tartunk a gyülekezeti teremben, az olvasni való elvihető az iratterjesztési asztalról.
– Szerdán 18 órakor Mennyei szózatok – egykor és ma címmel folytatódik böjti sorozatunk tanácstermünkben, melynek részletes programja elvihető az iratterjesztésből. Ezen a héten Pelikán András, fasori lelkész prédikál közöttünk. Hívogassunk másokat is!
– Csütörtökön 19 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 4 órától Kisifi lesz a gyülekezeti teremben, 18.30-tól az Istentiszteleti felolvasók (IFA) alkalma az irodában.
– Jövő vasárnap családi istentiszteletet is tartunk 9.30-tól templomunkban

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet krónikaszámát (100,- Ft), és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Kovács Barbara szupplikáns bemutatkozása, köszöntése (Kelenföld)
– Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kihelyeztük egyházközségünk választói névjegyzékét, mely az előző két év egyházfenntartói befizetéseit figyelembe véve készült el. Kérjük, hogy aki teheti, ellenőrizze a listát, egészítse ki, amennyiben hibát talál benne.
– Már most hirdetjük, hogy ebben az évben március 6-án tartjuk az áldozati vasárnapot, melyről a héten levelet küldtünk ki minden családnak.

5. Offertórium:
– Köszönetet mondunk az elmúlt vasárnap offertóriumaiért, amely Farkasréten 12.350,- Ft, Kelenföldön pedig 42.475,- Ft volt. A mai vasárnap offertóriumával az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó oktatást támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)