Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. december 24. – 2016. január 1. Hirdetés

2015. december 24. – 2016. január 1.      Karácsony, Óév, Újév.

1. Keresztelés

– (12. 27. – vasárnap!) Tegnap kereszteltük meg Antoni Kata Petra kistestvérünket. Isten áldása legyen megkeresztelt kistestvérünkön és szerettein!

2. Temetés

– (Megeml. 12. 27. – vasárnap: 10:30-kor!) Az elmúlt héten búcsúztunk Kecskés Sándorné szül.: Lesch Ibolya (†89) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

3. Alkalmaink

– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtaláljuk karácsonyi Hírlevelünkben és a hirdetőtábláinkon.

– Karácsony ünnepén, 25-én a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet is lesz. Kérjük a szülőket, hogy a templomba érkezzenek gyermekeikkel.

Karácsony:
– December 27-án, Karácsony ünnepe utáni 1. vasárnap a szokott rendben lesznek megtartva istentiszteleteink.

– December 31-én, óév este Farkasréten 16.30 órától, a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet. Másnap, január 1-jén a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.

  • – Január 3-án 9.30-kor családi istentiszteletet is tartunk

Óév–Újév:

– Népmozgalmi adatok (ÓÉV este és ÚJÉV napján olvasandó fel!)

Férfi

Σ

2015

Σ

2014

Σ

2013

Σ

2012

Keresztelés:

23

23

46

44

37

32

Konfirmáció:

11

5

16

14

13

18

Esketés:

tiszta:2

vegyes:13

15

15

22

16

Temetés:

32

22

54

34

52

48

4. Iratterjesztés

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb duplaszámát, ádventi-karácsonyi Hírlevelünket (elvivős!), a 2016-os évi gyülekezeti falinaptárunkat (A3-as méretben – 990,- Ft-os áron kapható), a 2016-os évi Bibliaolvasó Útmutatót és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium

– Az elmúlt vasárnap (ádv 4.) offertóriuma Farkasréten 18.950,- Ft, Kelenföldön 92.040,- Ft volt.

– (Óév – Újév!) Karácsony ünnepének offertóriuma Farkasréten                     ,                           ,- Ft, Kelenföldön                           ,- Ft volt.

– Az esztendő végéhez közeledve köszönetet mondunk azon Testvéreinknek, akik ebben az évben is támogatták gyülekezetünket egyházfenntartással. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)                                                       

                                       

Karácsony ünnepének igéje: Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Karácsony másnapjának igéje: Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4)

2016-os év igéje:

Isten mondja: Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. (Ézs 66,13)