Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. szeptember 6. Hirdetés

2015. szeptember 06. Szentháromság ü. u. 14. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Joó Alexandra kistestvérünket És Kántor Nikoletta felnőtt testvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvéreinket és szeretteiket!
2. Esketés
– Tegnap fogadtak templomunkban egymásnak Isten előtt örök hűséget Kántor Nikoletta és Christian Simon testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
3. Temetés
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Gróf Kéky Stefán Erzsébet (†83) testvérünktől (megeml. 10.30). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).
– Szomorú szívvel, de feltámadásba vetett hittel hirdetjük, amit már sokan tudnak a gyülekezetből.  Az Örökkévaló Isten csendben magához szólította gyülekezetünk mindenkor hűséges tagját, szeretett presbiterünket és volt irodavezetőnket Csernovics Gábornét, mindannyiunk Ica nénijét. Emléke legyen és maradjon áldott közöttünk! Ica néni búcsúztatása pénteken 16rakor lesz templomunkban.
4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, este 19 órától pedig a Felnőtt Ifjak (FIFA) tanévkezdő alkalma a templomkertben.
– Kedden 10 órától Kismamakör, melyhez a kapcsolódó olvasnivaló elvihető az iratterjesztési asztalról!
– Szerdán 16.45 órakor a Bibliaiskola tanévkezdő alkalma a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 19 órakor lesz a Középkör nyitóalkalma a gyülekezeti teremben
– Szeptember 19-én EPOT lesz és Nyitott Templomok Napja
5. Egyéb:
– Gyülekezetünk is aktívan részt vesz a menekültek megsegítésében. Ennek részleteiről Facebook oldalunkon, honlapunkon, hirdetőtábláinkon lehet olvasni, (mire van szükség, stb.). Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon is segít szenvedő, menekült testvéreinken. (Felhívás a mappában.)
6. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legújabb számát és egyéb kiadványainkat.
7. Offertórium
– Az elmúlt hét offertóriuma Farkasréten 10.010,- Ft, Kelenföldön pedig 47.270,- Ft volt. A mai adományainkkal az evangélikus közoktatást támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)