Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. április 19. Hirdetés

2015. április 19. Húsvét ünnepe u. 2. vasárnap

1. Keresztelés
– Az elmúlt vasárnap megkereszteltük Szabó Hédi és Major Petra kistestvéreinket. Isten áldása legyen megkeresztelt kistestvéreinken és szeretteiken!

2. Esketés
– Az elmúlt héten fogadtak egymásnak Isten előtt örök hűséget Dr. Raffai Péter és Mesterházy Ildikó testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk el Paár Béláné sz. Loboda Rozália (†92) és Szentpétery Csaba (†84) testvéreinktől. (Megemlékezés: 10.30). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).

4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk. Este 18.30-kor női kör lesz a gyülekezeti teremben.
– Kedden 16.45 órától konfirmációi oktatás a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 18.15-től a konfirmandusok második csoportjának alkalma a tanácsteremben.
– Péntek estétől vasárnap délutánig kerül sor az idei tavaszi gyülekezeti hétvégénkre Balatonszárszón Valóságos álom – álmos valóság címmel.

5. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.
– Akihez esetleg még nem jutott el Hírlevelünk húsvéti száma, az az iratterjesztési asztalról elviheti.

6. Egyéb
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk templomépítő alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk szintén az iratterjesztési asztalon (mindkét szám a színes szórólapon van!).
– mai nap 15 órakor, a budakeszi református templomban, Bence Imre esperes úr beiktatja hivatalába Lacknerné Puskás Sárát, az immáron önálló budakeszi evangélikus egyházközség első parókus lelkészét

7. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi offertóriumért, amely: Farkasréten 9.700,- Ft, Kelenföldön pedig 41.395,- Ft volt. A mai adományokat országos kötelező offertóriumként az ifjúsági munka támogatására gyűjtjük. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje:  Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,27-28)