Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. április 12. Hirdetés

2015. április 12. Húsvét ünnepe u. 1. vasárnap

1. Esketés
– Tegnap fogadtak egymásnak Isten előtt örök hűséget Bertoja-Berend András és Henzler Éva testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
2. Felnőtt konfirmáció
– A csütörtöki napon felnőtt konfirmációban részesült Krizmanics Réka felnőtt testvérünk. Isten áldása kísérje őt és elköteleződését!
3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk el Dzúr Margit (†88) testvérünktől. (Megemlékezés: 10.30). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).
4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk. Este 19 órakor tartja a férfiklub (FÉK) következő alkalmát, melyen Dr. Prőhle Péter testvérünk Tudomány és hit harmóniája címmel tart bevezető előadást. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!
– Kedden, 10 órakor Kismama-kör, 16.45 órától konfirmációi oktatás a gyülekezeti teremben, 18 órától pedig képviselőtestületi ülés a tanácsteremben.
– Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 18.15-től a konfirmandusok második csoportjának alkalma a tanácsteremben.
– Pénteken 17 órától kisifi lesz a gyülekezeti teremben.
5. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.
– Akihez esetleg még nem jutott el Hírlevelünk húsvéti száma személyesen vagy postai úton, az az iratterjesztési asztalról elviheti.
6. Egyéb
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk templomépítő alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk szintén az iratterjesztési asztalon (mindkét szám a színes szórólapon van!)
7. Offertórium
– Hálát adunk az ünnepi időszak offertóriumaiért, amely nagyszerdától – húsvét hétfőig: Farkasréten és Kelenföldön összesen: 316.900,- Ft volt. Ebből 101.245, Ft-ot, a nagypénteki perselypénzt – ahogyan meghirdettük korábban – átutaltuk a MEVISZ Bárka részére. A jövő vasárnapi országos kötelező offertóriumot az ifjúsági munka támogatására gyűjtjük. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje:  Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3)