Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. március 1. Hirdetés

2015. március 1.                                                               Böjt második vasárnapja

1. Keresztelés

– A tegnapi napon megkereszteltük Kubányi Márton Balázs kistestvérünket. Isten áldása legyen megkeresztelt kistestvérünkön és szerettein!

2. Temetés

– A feltámadás reménységével búcsúztunk el Kluch László Béla (†74) testvérünktől. (Megemlékezés 10.30-kor). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).

3. Alkalmaink

– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk, este 19 órakor pedig a fiatal felnőttek (FIFA) tartja soron következő alkalmát.

– Kedden, 17 órától konfirmációi oktatás lesz.

– Szerdán 16.45 órakor a második csoport konfirmációi órája. 18 órakor pedig folytatódik az idei Böjti zenés sorozat. A részletes program szórólapon elvihető az iratterjesztésből.

– Csütörtökön 19 órától az imaközösség tartja együttlétét,

– Pénteken 18 órától szeniorifi lesz

– Soron következő szeretetvendégségünk jövő szombaton 16.30-kor lesz a tanácsteremben. Vendégünk ezúttal Némethné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozó aki Közös zarándoklat – élet-halál kérdések a gyermekonkológián címmel tart előadást.

– Várjuk a jelentkezéseket az idei szárszói gyülekezeti hétvégére, melynek időpontja április 24–26. Az előző évekhez hasonlóan 2000.- Ft előleget kérünk! A részletes programot később ismertetjük! (A hétvége péntek estétől vasárnap koradélutánig tart.)   

4. Iratterjesztés 

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

5. Egyéb 

– Az idei ökumenikus imaheti gyűjtést, melyet a dévai árvák megsegítésre gyűjtöttünk, – kiegészítve természetbeni-szárazélelem adományokkal – kerületünk lelkészei a héten személyesen viszik el. Amennyiben gyülekezetünkből is szívesen hozzájárulna valaki a természetbeniekhez, az ezt március 4-ig hivatalunkban leadva megteheti.

– Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kihelyeztük egyházközségünk választói névjegyzékét, mely az előző két év egyházfenntartói befizetéseit figyelembe véve készült el. Kérjük, hogy aki teheti, ellenőrizze a listát, egészítse ki, amennyiben hibát talál benne.

6. Offertórium

– Köszönetet mondunk a múlt vasárnap offertóriumért, mely Farkasréten 11.615,- Ft, Kelenföldön pedig 58.195,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Jövő héten szupplikáció lesz a gyülekezetünkben, – Zahorecz Pál hirdeti az igét közöttünk – így a jövő vasárnapi  offertóriummal egyházunk  hittudományi egyetemét és az ott zajló oktatást támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)              

A hét igéje: Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)