Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. december 21. Hirdetés

2014. december 21.                 Ádvent 4. vasárnapja, Karácsony, Óév, Újév

1. Keresztelés

– Az elmúlt héten megkereszteltük Ittzés Domonkos kistestvérünket. Isten áldása legyen megkeresztelt kistestvérünkön és szerettein!

2. Alkalmaink

– Holnap délelőtt 10 órakor lesz a bibliaóra karácsonyi alkalma.

– December 23-án 16 órakor a Kaláka együttes Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című koncertje lesz templomunkban. Az előadás ingyenes lesz, adományukat örömmel veszünk. A templomot 15.30 órakor nyitjuk.

– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtaláljuk karácsonyi Hírlevelünkben.

– Karácsony ünnepén, 25-én a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet is lesz. Kérjük a szülőket, hogy a templomba érkezzenek gyermekeikkel.

Karácsony:
– December 28-án, karácsony ünnepe utáni 1. vasárnap a szokott rendben lesznek megtartva istentiszteleteink.

– December 31-én, óév este Farkasréten 16.30 órától, a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet. Másnap, január 1-jén a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.

Óév–Újév:

– Népmozgalmi adatok (ÓÉV este és ÚJÉV napján olvasandó fel!)

Férfi

Σ 2014

Σ 2013

Σ 2012

Keresztelés:

25

19

44

37

32

Konfirmáció:

8

6

14

13

18

Esketés:

tiszta: 2

vegyes: 13

15

22

16

Temetés:

12

22

34

52

48

3. Egyéb

– Szíves köszönetet mondunk mindazon Testvéreinknek, akik hozzájárultak a farkasréti templomunk jubileumi ünnepségéhez!

– A mai fél 11-es istentiszteletet követően is jótékonysági ádventi vásárt tartunk a kisifi, nagyifi segítségével a szenior ifi szervezésében a tanácsteremben. Mindenkinek ajánljuk szíves figyelmébe!

4. Iratterjesztés

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, karácsonyi Hírlevelünket (elvivős!), a 2015-ös naptárunkat (990,- Ft), az Útmutatót, Evangélikus Naptárt és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

5. Offertórium

– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi offertóriumért, mely Fréten 20.200,-Ft, a Bocskai úton 56.690,-Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel! (Fil 4,4–5)

Karácsony ünnepének igéje: Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Karácsony másnapjának igéje: Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 3,4).

2015-ös év igéje: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)