Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. szeptember 7. Hirdetés

2014. szeptember 7. Szentháromság ü. u. 12. vasárnap

1. Konfirmáció:
– Felnőtten konfirmálkodott gyülekezetünkben Szabó-Tiederle Richárd testvérünk. A Mindenható Isten áldja és őrizze továbbra is hitvallást tett testvérünket.

2. Esketés:
– Tegnap fogadtak örök hűséget Isten előtt egymásnak templomunkban Görbicz Győző & Győri Gabriella ill. Komáromi Péter & Hegedűs Ildikó testvéreink. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

3. Temetés:
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Árpás Rózsa (†90) testvérünket. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

4. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk. Este 19 órától kezdődik a Felnőtt Ifjak (FIFA) grillezéssel egybekötött tanévkezdő alkalma a templomkertben.
– Kedden délelőtt 10 órakor kismamakör lesz a gyülekezeti teremben.
– Este 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a tanácsteremben, melynek vendégelőadója Dr. Hafenscher Károly a MEE zsinatának lelkészi elnöke, miniszteri biztos lesz
– Szerdán lesz a Bibliaiskola első évkezdő alkalma a gyülekezeti teremben. Folytatjuk a Jelenések könyvének megismerését.
– Csütörtökön 17 órától Életutak tanúságtétele című sorozat nyitóalkalma lesz a tanácsteremben az Evangélikus Belmissziói Egyesület (EBBE) szervezésében. Az első alkalom vendégelőadója Rőzse István nyugdíjas lelkész lesz, a nyitóáhítatot Gáncs Tamás tartja.
– Pénteken 19 órakor a Középkör tartja évadkezdő alkalmát a gyülekezeti teremben
– Az iskolai hittancsoportok mellett gyülekezeti hittancsoporto(ka)t is indítunk az idei tanévben is. Az első, megbeszéléssel egybekötött alkalom szeptember 19-én 16 órakor lesz a gyülekezeti teremben
– Szeptember 20-án idén is bekapcsolódunk a Nyitott Templomok Napja rendezvénysorozatba
– A konfirmációi oktatás szeptember 23-án, kedden kezdődik. Az alkalmak, keddenként 17 órai kezdettel lesznek. Kérjük a szülők, keresztszülők, nagyszülők szíves közreműködését a toborzásban. Imádságban hordozzuk a következő generációt!

5. Egyéb:
– Gyülekezeti munkatársat keresünk, aki havonta 3-4 órában be tudna kapcsolódni, mint bérszámfejtő a hivatalunk munkájába. Érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.
– Az elmúlt héten Imák Auschwitz után címmel kiállítás nyílt a Rumbach utcai zsinagógában Galambos Ádám evangélikus teológus szervezésében, melyre gyülekezeti csoportos tárlatvezetést is tervezünk – több más fővárosi gyülekezettel együtt – szeptember utolsó vasárnapjának délutánjára. Jelentkezni a kijáratnál található íven lehet, illetve emailben: a kelenfold@lutheran.hu címen

6. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet című hetilapunkat és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

7. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap az iraki (kurd) keresztyének megsegítését szolgáló offertórium Fréten 17.310,-Ft, a Bocskai úton 90.760,-Ft volt. A mai kötelező offertóriummal az evangélikus közoktatást támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! (2Kor 9,7)
A hét igéje: A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)