Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. augusztus 24. Hirdetés

2014. augusztus 24. Szentháromság ü. u. 10. vasárnap

1. Temetés:
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Volkay Jánosné, szül.: Sziller Hedvig (†92) testvérünket (Megeml.: 10.30!). Boldogok, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Kedden este 18 órakor katechetikai megbeszélés lesz a tanácsteremben.
– Augusztus 29-én, pénteken este 18.30 órakor lesz az istentiszteleti felolvasók (IFA) évkezdő együttléte az irodában. Hívjuk és várjuk mindazon testvéreinket, akik szívesen olvasnának igét vagy imádságot a szeptemberi 10.30-as istentiszteletek valamelyikén
– Már most hirdetjük, hogy a konfirmációi oktatás szeptember második felétől kezdődik. Az alkalmak, ahogy eddig is, keddenként 17 órai kezdettel lesznek. Kérjük a szülők, keresztszülők, nagyszülők szíves közreműködését a toborzásban. Az anyakönyvünk alapján írásos Meghívót is küldünk az érintetteknek. Imádságban hordozzuk a következő generációt!

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet című hetilapunkat és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 6.605,-Ft, a Bocskai úton 48.205,-Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünk céljait szolgáljuk. Jövő vasárnapra rendkívüli offertóriumot tartunk gyülekezetünkben az iraki (kurd) keresztyének megsegítésére. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)