Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. augusztus 10. Hirdetés

2014. augusztus 10. Szentháromság ü. u. 8. vasárnap

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Adler Laura és Viola kistestvéreinket. Isten áldása legyen megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!

2. Esketés
– Tegnap fogadtak egymásnak Isten előtt is örök hűséget Benkó Zoltán és Győri Zsuzsanna testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

3. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Molnár Csaba István (†72) testvérünket. Boldogok, akik az Úrban haltak meg!

4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

5. Iratterjesztés
– Az Evangélikus Élet című hetilapunkat és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

6. Egyéb
– A Fraknó utcai Családsegítő szolgálat július 15-től nyári szünetet tart. Nyitás szeptember 2-án. Addig is kérik a kedves adakozókat, aki teheti, támogassa szolgálatukat nagyméretű férfi holmival: cipő, nadrág, farmer, zokni, dzseki, stb. adományozásával.

7. Offertórium
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 13.550,-Ft, a Bocskai úton 22.290,-Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünk céljait szolgáljuk. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt!

A hét igéje: „Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8–9)