Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. augusztus 3. Hirdetés

2014. augusztus 3. Szentháromság ü. u. 7. vasárnap

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Krabót Áron és Kövér Júlia testvéreinket. Isten áldása legyen megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!
2. Esketés
– Tegnap fogadtak egymásnak Isten előtt is örök hűséget Csővári Márk és Csévi Tímea testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
3. Megemlékezés:
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Horváth Elemér János (†87) testvérünket. Boldogok, akik az Úrban haltak meg!
4. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Csütörtök este 19 órától imaközösségre hívjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe
5. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet című hetilapunkat, a Credo című folyóirat legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
6. Egyéb:
– A Fraknó utcai Családsegítő szolgálat július 15-től nyári szünetet tart. Nyitás szeptember 2-án. Addig is kérik a kedves adakozókat, aki teheti, támogassa szolgálatukat nagyméretű férfi holmival: cipő, nadrág, farmer, zokni, dzseki, stb. adományozásával.
7. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma a Bocskai úton 29.590,-Ft,Fréten 7.450,-Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünk céljait szolgáljuk. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt!

A hét igéje: „Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. (Ef 2,19)