Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. június 29. Hirdetés

2014. június 29. Szentháromság ü. u. 2. vasárnap

1. Keresztelés:
– Az elmúlt héten megkereszteltük Radácsi Barnabás kistestvérünket. Isten áldása legyen megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!

2. Megemlékezés:
– Szikora Lászlóné Kocsordi Alice (megemlékezés:10.30-kor)

3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a tanácsteremben.

4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

5. Egyéb:
– Július 16-20. között kerül megrendezése a X. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó Soltvadkerten „Szárnyalj!” címmel. Részletek a www.szelrozsatalalkozo.hu oldalon találhatóak

6. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 14.800,-Ft, a Bocskai úton 50.720,-Ft volt. Mai adományainkkal a nyugdíjas lelkészeket, lelkész özvegyeket és lelkész árvákat támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt!

A hét igéje: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)