Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. június 22. Hirdetés

2014. június 22. Szentháromság ünnepe u. 1. vasárnap

1. Keresztelés: Az elmúlt héten megkereszteltük Mayer Nóra, Burján Berta és Bence Anna kistestvéreinket. Isten áldása legyen megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!
2. Temetés: Szomorúan, de a feltámadás reménységébe vetett hittel búcsúztunk el Pataki Lászlóné sz: Nagy Edit (+83) testvérünktől, (Megemlékezés Farkasréten, 9-kor!!!) valamint Polgár Rózsa (+78) testvérünktől, akinek temetési istentisztelete kedden volt a Deák téri evangélikus templomban, majd a kelenföldi urnatemetőbe helyeztük végső nyugalomba. (Megemlékezés 10.30-kor) Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a tanácsteremben.
– A holnapi napon kezdődik és péntekig tart idei napközis hittantáborunk
4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 8.625,-Ft, a Bocskai úton 37.840,-Ft. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt! Jövő vasárnap kötelező offertóriumot tartunk: nyugdíjas lelkészek, lelkész özvegyek és lelkész árvák számára.
A hét igéje: Jézus Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el.(Lk 10,16)