Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. június 15. Hirdetés

2014. június 15. Szentháromság ünnepe

1. Keresztelés: Az elmúlt héten megkereszteltük Berencsi Viktória Zsuzsanna és (ifj.)Udvarvölgyi Tamás kistestvéreinket. Isten áldása legyen megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!
2. Esketés: Tegnap fogadtak egymásnak Isten előtt is örök hűséget Udvarvölgyi Tamás és Balla Marietta testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Este 19 órától a Női-kör tartja következő együttlétét ugyancsak a gyülekezeti teremben.
– Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységébe vetett hittel hirdetjük, hogy május 22-én, 78 éves korában hazatért Teremtőjéhez Polgár Rózsa Kossuth – és Munkácsy díjas kárpitművész. A temetési istentisztelet holnap után kedden lesz a Deák téri evangélikus templomban 15 órakor.
4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Offertórium:
– A Pünkösd ünnepi offertóriuma Fréten és a Bocskai úton összesen 161.635,-Ft és 61 Euro 25 cent volt. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt!
A hét igéje: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Zak 4,6)