Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. június 01. Hirdetés

2014. június 01.                                                      Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap

1. Esketés: Az elmúlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Markovics András és Tóth Rita, Jákói Dávid és Varga Tünde testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

2. Temetés: A feltámadás reménységében búcsúztunk el az elmúlt héten Dr. Pusztai Zoltánné, sz.: Báthori Brigitta (†86) és Hegedős Attila (†39) testvéreinktől (Megemlékezés 10.30-kor!). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Este 19 órától kezdődik a Felnőtt Ifjak (FIFA) grillezéssel egybekötött évzáró alkalma a templomkertben.
– Presbiteri gyűlést tartunk a keddi napon 18 órától a tanácsteremben
– Csütörtök este 19 órától imaközösségre hívjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe
– Pünkösd ünnepén 10.30-kor gyermek istentiszteletet is tartunk, érkezés a templomba.
– „Tavaszi szüret” című egyházzenei sorozatunk második alkalma ma este 19.30-kor(!) kezdődik. A részletes programot szórólapon elvihetjük az iratterjesztési asztalról.

4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet című hetilapunkat, a Credo evangélikus folyóirat legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

5. Egyéb:
– Napközis hittantáborunkat idén június 23-27. között tartjuk. Jelentkezni még korlátozott számban a mai napon lehet lelkészeinknél személyesen, vagy a kelenfold@lutheran.hu címen.

6. Offertórium:
– Az elmúlt heti offertórium Fréten 9.655,-, a Bocskai úton 42.565,-Ft volt. A mai vasárnap egyházunk missziói szolgálatának támogatására gyűjtjük a perselypénzt. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon egyaránt!

A hét igéje: Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)