Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. május 18. Hirdetés

2014. május 18. Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap

1. Keresztelés: Az elmúlt héten kereszteltük meg Seifrt Nóra felnőtt és Isó Patrícia kistestvérünket. Legyen Isten áldása megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor a bibliaiskola keretében folytatódik a Jelenések könyvének tanulmányozása a gyülekezeti termünkben.
– Jövő hétvégén szeniorifiseink a balatonboglári gyülekezet vendégei lesznek péntek estétől vasárnap délutánig

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, Csepregi Béla: A kegyelem forrásánál című szemelvénygyűjteményt valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Napközis hittantáborunkat idén június 23-27. között tartjuk. Jelentkezni már lehet a lelkészi hivatalban, lelkészeinknél személyesen, vagy a kelenfold@lutheran.hu címen.
– Örömmel hirdetjük, hogy megújult gyülekezetünk Facebook oldala, mely elérhető a www.facebook.com/kelenfoldi.evangelikusgyulekezet címen
– Újra szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk az iratterjesztési asztalon

5. Offertórium:

– Az elmúlt heti offertórium, valamint az áldozati vasárnapi (és az azóta érkezett) gyűjtés összege Fréten és a Bocskai úton együtt 1.159.365,-Ft volt. A mai offertóriummal gyülekezetünket támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és adományaikon egyaránt!

A hét igéje: Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett.” (Zsolt 98,1)