Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. május 11. Hirdetés

2014. május 11. Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap

1. Keresztelés: Az elmúlt héten kereszteltük meg Porizán Borbála felnőtt, Czenke Nóra és Molitorisz Luca kistestvéreinket. Legyen Isten áldása megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Május 13-án, kedden 10 órától kismamakör lesz a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor a bibliaiskola keretében folytatódik a Jelenések könyvének tanulmányozása a gyülekezeti termünkben.
– Jövő hétvégén tartjuk gyülekeztünkben az idei konfirmációt – szombaton és vasárnap

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, Csepregi Béla: A kegyelem forrásánál című szemelvénygyűjteményt valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Napközis hittantáborunkat idén június 23-27. között tartjuk. Jelentkezni már lehet a lelkészi hivatalban, lelkészeinknél személyesen, vagy a kelenfold@lutheran.hu címen.
– Örömmel hirdetjük, hogy megújult gyülekezetünk Facebook oldala, mely elérhető a www.facebook.com/kelenfoldi.evangelikusgyulekezet címen
– Újra szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk az iratterjesztési asztalon

5. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 8.510,- Ft, a Bocskai úton 46.290,- Ft volt. A mai offertóriummal gyülekezetünket támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten!

A hét igéje: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”(2Kor 5,17)