Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. május 4. Hirdetés

2014. május 4. Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap

1. Keresztelés: Az elmúlt héten kereszteltük meg Bodnár Lajos felnőtt és Holló Attila kistestvéreinket. Legyen Isten áldása megkeresztelt testvéreinken és szeretteiken!
2. Esketés: Az elmúlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Bodnár Lajos és Illés Zsófia testvéreink. A házasságot szerző és megáldó Isten kísérje őket a közös életúton!
3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Este pedig a szokott időben, 19 órától kezdődik a Felnőtt Ifjak (FIFA) önismereti sorozatának következő alkalma. Témánk: Szenvedés – A titkok az Úréi (5Móz 29,28a). Minden érdeklődőt szeretettel hívunk-várunk!
– Május 6-án 18 órától presbiteri gyűlést tartunk tanácstermünkben
– Szintén kedden 20.30-tól Apakör lesz a gyülekezeti teremben
– Május 9-én, pénteken – kivételesen – este 18.00 órakor lesz az istentiszteleti felolvasók következő alkalma (IFA) az irodában. Hívjuk és várjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen olvasnának igét vagy imádságot a májusi 10.30-as istentisztelet valamelyikén.
– Szintén pénteken, este 19 órától Középkörre hívjuk a testvéreket. Témánk az idei tanévben: Jakab levele. Mostani alkalmunk bevezető előadását Várady Endre baptista lelkipásztor tartja „Imádkozom, tehát vagyok!” címmel.
– Jövő vasárnap, május 11-én tartjuk idei áldozati vasárnapunkat
4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, Csepregi Béla: A kegyelem forrásánál című szemelvénygyűjteményt valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Egyéb:
– Napközis hittantáborunkat idén június 23-27. között tartjuk. Jelentkezni már lehet a lelkészi hivatalban, lelkészeinknél személyesen, vagy a kelenfold@lutheran.hu címen.
– Örömmel hirdetjük, hogy elindult gyülekezetünk Facebook oldala, mely elérhető a www.facebook.com/kelenfoldi.evangelikusgyulekezet címen
6. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Fréten 10.850,- Ft, a Bocskai úton 33.720,- Ft volt. A mai offertóriummal az országos ifjúsági munkát támogatja gyülekezetünk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten!
A hét igéje: Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (Jn 10,27-28)