Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. március 16. Hirdetés

2014. március 16. Böjt második vasárnapja

1. Temetés: Az elmúlt héten búcsúztunk el Dr. Borostyánkőy Tamás (†83) és Lengyel György (†56) testvéreinktől. (Megeml.: 10.30-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink:
– Hétközi alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva – részletek megtalálhatóak a hirdetőtáblákon és honlapunkon.
– Hétfőn este fél 7-kor női kör lesz a gyülekezeti teremben.
– Szerdán este 18 órakor folytatódik a böjti sorozat Három nem és három igen – Krisztus megkísértéseiben címmel. Igehirdetőnk ezúttal is Simon Attila lelkész úr lesz. Vendégünk lesz továbbá a fasori evangélikus gimnázium diákkórusa a Castaneae Fasoriensis, művészeti vezetőjük Nováky Andrea. A szerdai istentiszteletünkhöz kapcsolódóan kerül sor Tóth Sándor Stációk című kiállításának megnyitójára a tanácsteremben.
3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
4. Egyéb:
– Már lehet jelentkezni az idei szárszói gyülekezeti hétvégére, melynek időpontja: 2014. április 25-27. A kijáratnál található íven tehetjük ezt meg, vagy emailben: kelenfold@lutheran.hu ! Előleg: 2000 Ft. A teljes hétvége ára megegyezik a tavalyi árral.
– Törvényi kötelezettségeinknek megfelelően, kihelyeztük az iratterjesztési asztalra a választói névjegyzéket megtekintésre. Kérjük a testvéreket, hogy a következő két hétben ellenőrizzék, hogy rajta vannak-e. Köszönjük!
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk szintén az iratterjesztési asztalon
– Betzner Barbara – zenekarunk tagja – finn beszámolója…
– szupplikáns köszöntése és bemutatkozása (Komáromi Benedek)
5. Offertórium:
– Az elmúlt heti offertórium Fréten 13.000,- Ft, a Bocskai úton 39.145,- Ft volt. A mai adománnyal a lelkészképzést támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten!

A hét igéje: „Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róm 5,8)