Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. március 9. Hirdetés

2014. március 9.                                                     Böjt első vasárnapja

 

1. Megemlékezés:

– 10 éve hunyt el Horváth Imre testvérünk, akire szeretettel emlékezik családja. (Megemlékezés 8-kor!!!)

2. Alkalmaink: 

– Holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor a bibliaóra keretében bekapcsolódunk az Ökumenikus Világimanap alkalmába, és az Egyiptomban összeállított liturgia alapján fogjuk együttlétünket megtartani. Minden érdeklődőt hívunk és várunk!

– Március 11-én, kedden délelőtt 10 órakor baba-mama kör lesz a gyülekezeti teremben.

– Március 12-én, 18 órakor kezdődik idei böjti sorozatunk Három nem és három igen – Krisztus megkísértéseiben címmel. Igehirdetőnk jövő szerdán Simon Attila lelkész úr lesz, orgonán közreműködik Pál Diana. A hatrészes sorozat részletes programját szórólapon elvihetjük az iratterjesztési asztalról. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!

– Pénteken 19 órától a Középkör tartja következő alkalmát, az idei tanévben témánk: Jakab levele. Vendégünk ezúttal Szabó B. András lelkész, az EHE doktorandusza lesz, aki a Pénz teológiája címmel tart bevezető előadást

– Jövő vasárnap Komáromi Benedek V. éves teológus-hallgató hirdeti Isten igéjét közöttünk a 8 órakor és 10.30-kor kezdődő istentiszteleteinken (szupplikáció)

3. Iratterjesztés: 

– Az Evangélikus Életet és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb: 

– Életének 83. évében a mindenható Isten hazahívta magához dr. Borostyánkőy Tamás testvérünket. Temetése március 12-én, szerdán 12 órakor lesz a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójában.

– Már lehet jelentkezni az idei szárszói gyülekezeti hétvégére, melynek időpontja: 2014. április 25-27. A kijáratnál található íven tehetjük ezt meg, vagy emailben: kelenfold@lutheran.hu ! Előleg: 2000 Ft. A teljes hétvége ára megegyezik a tavalyi árral. Hamarosan részletes programmal is jelentkezünk.

– Törvényi kötelezettségeinknek megfelelően, kihelyeztük az iratterjesztési asztalra a választói névjegyzéket megtekintésre. Kérjük a testvéreket, hogy a következő két hétben ellenőrizzék, hogy rajta vannak-e. Köszönjük!

– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk szintén az iratterjesztési asztalon

5. Offertórium: 

– Az elmúlt heti offertórium Fréten 9.975,- Ft, a Bocskai úton 59.205,- Ft volt. A mai adomány gyülekezetünk céljait szolgálja. Jövő héten szupplikációs istentisztelet lesz, így az offertóriumot a lelkész-képzés javára fordítjuk. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten!                        

          

   A hét igéje: „Ha kiált hozzám, meghallgatom.” (Zsolt 91,15)