Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. március 2. Hirdetés

2014. március 2. Ötvened vasárnapja

1. Esketés: Tegnap fogadott templomunkban örök hűséget egymásnak Radics Zsolt és Olaszy Judit Kamilla testvérünk. A házasságot szerző Isten áldja meg őket a közös életúton!

2. Alkalmaink:
– Holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Jövő hétfőn, délelőtt 10 órakor bekapcsolódunk az ökumenikus világimanap rendezvénysorozatába, így a bibliaórát az Egyiptomban összeállított liturgia alapján fogjuk megtartani. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket.
-Holnap este a szokott időben, 19 órától kezdődik a Felnőtt Ifjak (FIFA) önismereti sorozatának következő alkalma. Témánk: Szomorúság, ingerültség, levertség – Legyetek türelmesek! (1Thessz 5,14). Minden érdeklődőt szeretettel hívunk-várunk!
– Kedden este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz, várjuk a presbiter testvéreket.
– Csütörtökön este 7 órától imaközösséget tartunk a gyülekezeti teremben.
– Március 11-én, kedden délelőtt 10 órakor baba-mama kör lesz a gyülekezeti teremben.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Már lehet jelentkezni az idei szárszói gyülekezeti hétvégére, melynek időpontja: 2014. április 25-27. A kijáratnál található íven tehetjük ezt meg, vagy emailben: kelenfold@lutheran.hu ! Előleg: 2000 Ft. A teljes hétvége ára megegyezik a tavalyi árral. Hamarosan részletes programmal is jelentkezünk.
– Törvényi kötelezettségeinknek megfelelően, kihelyeztük az iratterjesztési asztalra a választói névjegyzéket megtekintésre. Kérjük a testvéreket, hogy a következő két hétben ellenőrizzék, hogy rajta vannak-e. Köszönjük!

5. Offertórium:
– Az elmúlt heti offertórium Fréten 10.650,- Ft, a Bocskai úton 48.510,- Ft volt. A mai adomány gyülekezetünk céljait szolgálja. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten!

A hét igéje: „Légy erős kősziklám!” (Zsolt 31,3)