Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2014. február 02. Hírdetés

2014. február 02. Vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnap

1. Keresztelő: Az elmúlt héten megkereszteltük Szász – Borsos Viola felnőtt és Borsos Áron kistestvérünket. Isten áldása kísérje őket és családjaikat!

2. Alkalmaink:
– Holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, este pedig a szokott időben, 19 órától tartja a FIFA a következő összejövetelét. Témánk: Magányosság – „Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Móz 2, 18). Minden érdeklődőt szeretettel hívunk-várunk!
– A szerdai napon gyülekezetünk lesz a házigazdája az egyházmegyei lelkészgyűlésnek (LMK), melynek nyitóistentisztelete 15 órakor kezdődik. Erre az istentiszteletre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket is!
– Szerdán 16.45 órakor a bibliaiskola keretében folytatjuk a Jelenések könyvével való ismerkedést.
– Csütörtökön este 19 órakor imaóra lesz gyülekezeti termünkben.
– Egyéb hétközi alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva – részletek megtalálhatóak a hirdetőtáblákon és honlapunkon.
– Bekapcsolódva az idei Házasság hetébe, a következő két vasárnap a 10.30-as istentiszteleten együtt adunk hálát a házasságot szerző és megtartó Isten végtelen kegyelméért. Akik igénylik, azoknak újra lehetőségük nyílik áldásvétel formájában megerősíteni házassági szövetségüket az oltár előtt.
– A mai vasárnaptól kezdve lehet jelentkezni az idei szárszói gyülekezeti hétvégére, melynek időpontja: 2014. április 25-27. A kijáratnál található íven tehetjük ezt meg, vagy emailben: kelenfold@lutheran.hu ! Előleg: 2000 Ft. A teljes hétvége ára megegyezik a tavalyi árral. Hamarosan részletes programmal is jelentkezünk.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
4. Egyéb: Örömmel hirdetjük, hogy 2014. január 28-án megszületett Zelenák Sára, a sepsiszentgyörgyi testvérgyülekezetünk lelkészének és feleségének 4. gyermeke.

5. Offertórium:
Az elmúlt heti offertórium Fréten 16.325,- Ft, a Bocskai úton 46.605,- Ft volt. A mai adomány szeretett gyülekezetünk céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai az emberek között. (Zsolt 66,5)