Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június. 14. Felhívás – Urnatemető

FELHÍVÁS

Ezúton is értesítjük az Érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli.

További információk a lelkészi hivatalban kaphatók
((06 1) 361 21 59). 

Az egyházközség elnöksége