Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. február 17. Hirdetés

2013. február 17. Böjt első vasárnapja

1. Alkalmaink:
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Óegyházi evangéliumok címmel szerdán 18 órakor veszi kezdetét az idei böjti zenés sorozatunk, melynek részletes programja olvasható a hirdetőtáblákon. Hívjuk a testvéreket, hívogassunk másokat is.
– Hagyományos tavaszi gyülekezeti hétvégénket idén április 19–21 között tartjuk Balatonszárszón. Kérjük, mindenki már most írja be a naptárjába, jelentkezni, pedig majd február végétől lehet.
2. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet, 2013-as évi Útmutatót, Naptárt, valamint egyéb új kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Örömmel hirdetjük, hogy 2012. decemberétől, gyülekezetünk honlapján meghallgathatóak a fél 11-es istentisztelet igehirdetései. Az igehirdetések néhány nappal az elhangzásuk után mp3 formátumban kerülnek fel a honlapra.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat megtaláljuk az iratterjesztési asztalon.
3. Offertórium:
– Az elmúlt heti presbiteri ülésen elhangzott pénzügyi gondnokunk beszámolója. 2012-ben sajnos minden jellegű, a gyülekezeti tagoktól származó bevételünk (egyházfenntartás, adomány és persely) kisebb-nagyobb mértékben elmaradt a tervezettől, a külön adományok pedig lényegében szinten maradtak az előző évhez képest. Ennek tudatában szeretettel kérjük, hogy azok hűségére, akik eddig is sokat vállaltak, továbbra is számíthasson gyülekezetünk! Akik pedig eddig kevesebbet vállaltak az anyagi terhekből, azok tudatosítsák magukban, hogy a gyülekezet működéséhez és szolgálatához szükséges anyagiakat nekünk, a gyülekezet tagjainak kell biztosítani. Isten áldása legyen minden adakozón és az adományok felhasználásán! A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es zárszámadás és a költségvetés főszámait, azok elfogadását követően természetesen nyilvánosságra is fogjuk hozni.
– Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 13.200.-Ft, a Bocskai úton 46.045.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!
A hét igéje: „Ha kiált hozzám, meghallgatom.” (Zsolt 91,15)