Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. február 3. Hirdetés

2013. február 3. Hatvanad vasárnapja

1. Megemlékezés:
A pénteki napon kísértük el utolsó földi útjára Pál Károlyné szül.: Erdődy Katalin (†66) testvérünket (Megemlékezés a 10.30-as istentiszteleten.) Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– A hét közbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Szerdán 16.45 órakor kezdődik a Bibliaiskola következő alkalma gyülekezeti termünkben, melyen a Jelenések könyvével kezdünk el foglalkozni. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
– A gyermekek farsangja február 8-án, pénteken 16 órától lesz tanácstermünkben. Nagy szeretettel hívjuk a gyermekeket és szüleiket, és hívogathatunk másokat is.
– Szintén február 8-án, este 19 órától tartjuk a Középkör soron következő alkalmát, a gyülekezeti teremben. Az idei tanévben az újszövetségi apokrifekkel foglalkozunk. Mostani témánk Mária Magdolna evangéliuma.
– Jövő vasárnap három felnőtt testvérünk – konfirmációval egybekötött – keresztelője lesz a 10.30-as istentiszteleten.
– Bekapcsolódva az idei Házasság hetébe két hét múlva, február 17-én a 10.30-as istentiszteleten adunk majd hálát a házasságokat megtartó Isten végtelen kegyelméért, s ahogy szoktuk, aki igényli – áldásvétel formájában újra meg is erősítheti azt! Az istentisztelet után pedig újra kötetlen agapéra (kávézásra, sütire) hívjuk a testvéreket a tanácsterembe, melynek házigazdája az immár egy éve alakult IFA-kör.
– Már most hirdetjük, hogy hagyományos tavaszi gyülekezeti hétvégénket idén április 19. és 21. között tartjuk Balatonszárszón. Kérjük, mindenki már most írja be a naptárjába, jelentkezni, pedig majd február végétől lehet.

3. Egyéb:
– Február 16-án lesz a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Utótalálkozó a Fasori evangélikus templomban Túlcsordulás címmel. Egyéb információt a www.szelrozsatalalkozo.hu oldalon találhatunk!
– Május 1-5. között tartják idén Hamburgban a 34. evangélikus Kirchentagot. Érdeklődni lehet a MEE Külügyi Osztályán a részletekről.

4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet, 2013-as évi Útmutatót, Naptárt, valamint egyéb új kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe: köztük a Credo című folyóirat legutóbbi 2 számát, valamint Bencze Imrének, gyülekezetünk korábbi lelkészének Zarándokok, küzdők, tétovák című könyvét, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház 20. századi történetét dolgozza fel.
– Örömmel hirdetjük, hogy 2012. decemberétől, gyülekezetünk honlapján meghallgathatóak a fél 11-es istentisztelet igehirdetései. Az igehirdetések néhány nappal az elhangzásuk után mp3 formátumban kerülnek fel a honlapra.

5. Offertórium:
– Az elmúlt heti presbiteri ülésen elhangzott pénzügyi gondnokunk beszámolója. 2012-ben sajnos minden jellegű, a gyülekezeti tagoktól származó bevételünk (egyházfenntartás, adomány és persely) kisebb-nagyobb mértékben elmaradt a tervezettől, a külön adományok pedig lényegében szinten maradtak az előző évhez képest. Ennek tudatában szeretettel kérjük, hogy azok hűségére, akik eddig is sokat vállaltak, továbbra is számíthasson gyülekezetünk! Akik pedig eddig kevesebbet vállaltak az anyagi terhekből, azok tudatosítsák magukban, hogy a gyülekezet működéséhez és szolgálatához szükséges anyagiakat nekünk, a gyülekezet tagjainak kell biztosítani. Isten áldása legyen minden adakozón és az adományok felhasználásán! A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es zárszámadás és a költségvetés főszámait, azok elfogadását követően természetesen nyilvánosságra is fogjuk hozni.
– Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 9.650.-Ft, a Bocskai úton 48.585.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsid 3,15)