Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. január 27. Hirdetés

2013. január 27. Hetvened vasárnapja

1. Megemlékezés:
Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Doróczi Antalné, szül.: Göndös Erzsébet (†90) testvérünket (Megemlékezés a 10.30-as istentiszteleten.) Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt gyülekezetünk egykori presbitere és hűséges tagja, Pál Károlyné szül.: Erdődy Katalin (†66) testvérünk. Temetése 2013. február 1-én, pénteken 14.30-kor lesz kelenföldi templomunkban.

2. Alkalmaink:
– A hét közbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden 18 órakor presbiteri ülésre hívjuk a presbiter testvéreket.
– Ugyanezen este 20.30 órakor lesz az Apakör következő alkalma a hittanteremben.
– Szerdán 16.45 órakor kezdődik a Bibliaiskola következő alkalma gyülekezeti termünkben, melyen a Jelenések könyvével kezdünk el foglalkozni. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
– Szombaton 16.30-kor tartjuk következő szeretetvendégségünket, melyen Dr. Szabó András professzor Felekezetek, vallásháborúk és tolerancia a 16. században címmel tart előadást.
– Jövő vasárnap 9.30-kor családi istentiszteletet is tartunk.
– A gyermekek farsangja február 8-án, pénteken 16 órától lesz tanácstermünkben. Nagy szeretettel hívjuk a gyermekeket és szüleiket, és hívogathatunk másokat is.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet, 2013-as évi Útmutatót, Naptárt, valamint egyéb új kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe: köztük a Credo című folyóirat legutóbbi 2 számát, valamint Bencze Imrének, gyülekezetünk korábbi lelkészének Zarándokok, küzdők, tétovák című könyvét, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház 20. századi történetét dolgozza fel.

4. Offertórium:
Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 7.600.-Ft, a Bocskai úton 32.470.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” (Dán 9, 18)