Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. január 20. Hirdetés

2013. január 20. Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

1. Keresztelés:
Az elmúlt vasárnap megkereszteltük Varga Barnabás kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt, szüleivel együtt!

2. Megemlékezés:
A 1/2 11-es istentiszteleten emlékezünk meg Mór Kálmánné, szül.: Hoffmann Julianna (†93) és Parragh László (†88) testvéreinkről. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt gyülekezetünk hűséges tagja, Pál Károlyné szül.: Erdődy Katinka (†66) testvérünk. Temetése 2013. február 1-én, 14.30-kor lesz kelenföldi templomunkban.

3. Alkalmaink:
A hét közbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Holnap este 18 órai kezdettel kelenföldi templomunkban kezdődik az idei ökumenikus imahét kerületünkben. A részletes beosztás szórólapon elvihető az iratterjesztésből. Jöjjünk és hívogassunk másokat is!
– Február 2-án, 16.30-kor tartjuk következő szeretetvendégségünket, melyen Dr. Szabó András professzor Felekezetek, vallásháborúk és tolerancia a 16. században címmel tart majd előadást.

4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet, 2013-as évi Útmutatót, Naptárt, valamint egyéb új kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe: köztük Bencze Imrének, gyülekezetünk korábbi lelkészének Zarándokok, küzdők, tétovák című könyvére, mely a Magyarországi Evangélikus Egyház 20. századi történetét dolgozza fel, valamint a Credo című folyóirat legutóbbi 2 számát.

5. Offertórium:
Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 22.950.-Ft, a Bocskai úton 38.940.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézs 60,2)