Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. december 30-31. és 2013. január 1.

2012. december 30-31. – 2013. január 1.
Karácsony utáni első vasárnap – Óév -Újév

1. Alkalmaink:
– Holnap január 1-jén, Újév ünnepén a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.
– Január 3-án, 19 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben
– Január 6-án, vízkereszt ünnepén, – ami idén vasárnapra esik – családi istentiszteletet is tartunk fél 10-kor.

2. Népmozgalmi adatok (ÓÉV este és ÚJÉV napján olvasandó fel!)

 

Férfi

Σ 2012

 

Σ 2011

Σ 2010

Keresztelés

15

17

32

25

36

Esketés

16 (2 tiszta)

13

10

Konfirmáció

9

8

17

7

23

Temetés

24

21

45

50

40

3. Iratterjesztés:

– Hirdetjük, hogy megjelent a Hírlevél legfrissebb, ádventi-karácsonyi száma, melyet nem postáztunk, így kérjük, hogy ki-ki az iratterjesztési asztalról legyen szíves magával vinni!
– Az Evangélikus Élet ünnepi duplaszáma elfogyott, de a jövő évi Útmutatót, Naptárt, valamint egyéb új kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Offertórium: Az ünnep offertóriuma, (Ádvent negyedik vasárnapja + Karácsony) Fréten 29.080.-Ft, a Bocskai úton 198.380.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A 2013-as év igéje: „Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)