Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. december 02.

2012. december 02. Ádvent első vasárnapja

1. Megemlékezés: A ½ 11-es istentiszteleten emlékezünk meg Kelemen Lászlóné született Steiger Mária Lujza (†92) testvérünkről. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– A hétközbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden 18 órától presbiteri ülésre hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket.
– Szerdán kezdődik az Ádvent – ahogy Ézsaiás látta címmel idei ádventi sorozatunk, melynek első alkalmán gyülekezetünk volt lelkésze, Joób Máté szolgál közöttünk. Az alkalmak 18 órakor kezdődnek templomunkban.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Kérésre hirdetjük:
– Az emberi embrió méltósága tárgykörben aláírásgyűjtést szerveznek. További részletek ill. az ívek az iratterjesztésben találhatóak.
– A Deák Téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos és négyosztályos tagozatára a 2013/14-es tanévre. További részletek a gimnázium honlapján olvashatóak.
– Az Angyalfa Alapítvány részére idén is gyűjtést szervezünk: játékokat, könyvet, tartós élelmiszert. Holnap délig várjuk az adományokat, amelyeket a kihelyezett kosárba lehet elhelyezni.

5. Offertórium: Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 9.050.-Ft, a Bocskai úton 46.425.-Ft volt (+Botta Ifjúság 21.370 Ft). A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zak 9,9)