Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. november 18.

2012. november 18. Szth. ünnepe u. utolsó előtti vasárnap

1. Megemlékezés: Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Csereklyei Pálné sz: Zaffiry Gabriella (†83) testvérünket; és megemlékezünk Dr. Csapó Sándor (†57) testvérünkről is, aki 13 évvel ezelőtt tért haza Teremtőjéhez. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– A hét közbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden 18 órától a Katechetikai Biztosság tart ülést a tanácsteremben, 19 órától pedig a Hírlevél szerkesztői bizottsága – a lelkészi hivatalban
– Tanácstermünkben szerdán este 17.30-kor kezdődik a Pokoli kérdések című sorozat záró alkalma, melynek témája: Mi a helyzet az ördöggel, az utolsó ítélettel ill. az egyetemes kiengesztelődéssel? Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
– Jövő szombat délután 17 órai kezdettel a Botta Ifjúság tart találkozót a tanácsteremben.
– Jövő hét vasárnap a fél 11-es istentiszteletünk után újabb kötetlen agapéra hívjuk a testvéreket. A házigazda ezúttal a gyülekezet presbitériuma lesz.
– Már most hirdetjük, hogy december 1-én, szombaton délután 16 órától ádventi kézműves délutánt tartunk a gyülekezet gyermekeinek a gyülekezeti teremben.
– Ugyanezen a napon délután fél 5-kor szeretetvendégség is lesz a tanácsteremben, ahol a Lepra Misszió igazgatója, Riskóné Fazekas Márta „Reformáció és tolerancia – a hitéletben” címmel tart vetített-képes előadást.
3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Ehhez kapcsolódóan hirdetjük a kijáratnál található imaközösségi dobozt, melybe egy papíron bedobhatjuk imatémáinkat, azokat a kéréseket, melyekért – a kérésnek eleget téve – a nagy kérő imádságban, vagy imaközösségünkben imádkozunk.

4. Kérésre hirdetjük:
– Ezen a hétvégén a Harmat Kiadó könyvvásárt tart gyülekezetünk Bocskai úti alagsori lakásában. A mostani ½ 11-es istentiszteletünk után lehetőség nyílik különböző könyvek, kiadványok, naptárak, igés lapok, stb. kedvezményes megvásárlására.
– Az emberi embrió méltósága tárgykörben aláírásgyűjtést szerveznek. További részletek ill. az ívek az iratterjesztésben találhatóak.
– Holnap lesz az Ev. Külmissziói Egyesület következő alkalma. Részletek a hirdetőtáblán.
– A Deák Téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos és négyosztályos tagozatára a 2013/14-es tanévre. További részletek a gimnázium honlapján olvashatóak.
5. Offertórium: Az elmúlt hét offertóriuma Fréten 11.650.-Ft, a Bocskai úton 43.915.-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” (2 Kor 5,10)