Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. október 14.

2012. október 14. Szth. ünnepe u. 19. vasárnap

1. Keresztelés: Az elmúlt vasárnap megkereszteltük templomunkban Kiss Ambrus kistestvérünket. A Mindenható Isten őrizze őt tovább, szüleivel együtt!
2. Megemlékezés: Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Antalpéter Tibor (†83) és Horváth Árpádné sz.: Borovszky Éva (†90) testvéreinket, akikről megemlékezünk a záró könyörgésünkben. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
3. Alkalmaink:
– Az istentisztelet után mindenkit szeretettel hívunk és várunk a tanácsteremi közös agapéra – ahol továbbra is megtekinthető Schermann Ákos: Isten a részletekben című egyházművészeti fényképtárlata –, valamint az agapét követő, a mögöttünk lévő esztendőről készült vetítettképes beszámolóra! E helyről is hálás köszönetet mondunk az adományokért és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak 10. őszi gyülekezeti hétvégénkhez!
– A hétközbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden 18 órától képviselő testületi ülés lesz, melynek témája templomunk akadálymentesítése. Az ülésre készült előterjesztést elektronikusan már kiküldtük, a nem ímélező képviselő-testületi tagok számára pedig hozzáférhető az iratterjesztésben és elvihető. A képviselő-testületi tagok mellett minden érdeklődőt is szeretettel hívunk és várunk!
– Mária és az evangélikusok Magyarországon címmel tudományos konferencia lesz kedden a Deák téren. Részletek a hirdetőtáblán.
4. Iratterjesztés:
– Elkészült őszi gyülekezeti Hírlevelünk, amit postai úton kézbesítettünk. Akihez esetleg nem érkezett meg, az iratterjesztési asztalról elviheti.
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint Erdélyi Csaba Egy szikrányi fényt! című verseskötetét, melynek megvásárlásával a testvérek gyülekezetünket támogatják.
– Ehhez kapcsolódóan hirdetjük a kijáratnál található imaközösségi dobozt, melybe egy papíron bedobhatjuk imatémáinkat, azokat a kéréseket, melyekért – a kérésnek eleget téve – a nagy kérő imádságban, vagy imaközösségünkben imádkozunk.
5. Offertórium: Az elmúlt heti offertórium, Fréten 10.000.-Ft, a Bocskai úton 35.025.-Ft volt. A mai adományok gyülekezetünk céljait szolgálják. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!
A hét igéje: Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14)