Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. október 7.

2012. október 7. Szth. ünnepe u. 18. vasárnap

1. Temetés: Hétfőn kísértük el utolsó földi útjára Bakula Katalin (†67) testvérünket (Megeml.: 10.30). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Esketés: Tegnap fogadott örök hűséget egymásnak Schindler Réka ás Bán Károly. A házasságot szerző Isten áldja meg a párokat a közös életúton!
3. Alkalmaink:
– Kedden, délelőtt 10 órától kismamakört tartunk a gyülekezeti teremben.
– A hétközbeni alkalmainkat, melyek a szokott rendben lesznek megtartva, megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Jövő vasárnap ünnepeljük templomunk 84. születésnapját. Igét hirdet egykori beosztott lelkészünk, Orosz Gábor Viktor. Az ehhez kapcsolódó 10. Őszi gyülekezeti hétvégénk október 12-14. között kerül megrendezésre. Ünnepeljünk együtt! Aki teheti, kérjük tegye szabaddá magát, hogy minél többen lehessünk a különböző alkalmakon! A hétvége részletes programját szórólapokon magunkkal vihetjük az iratterjesztésből. Ezen a vasárnapon (itt) a Bocskai úton csak egy istentiszteletet tartunk: 10.30-kor. Kérjük továbbá az asszonytestvérek segítségét a vasárnapi közös ebéd szép rendben történő lebonyolításához. Természetbeni vagy anyagi felajánlásainkat a szokott módon az iratterjesztésben elhelyezett íveken tehetjük meg. Szíves köszönet azoknak, akik már megtették felajánlásaikat!
– Október 16-án, kedden 18 órától képviselő testületi ülés lesz, melynek témája templomunk akadálymentesítése lesz. A képviselő-testületi tagok mellett minden érdeklődőt is szeretettel hívunk és várunk!
– Október 13-án, szombaton lesz Deák téren az országos evangélizáció. Részletes program a hirdetőtáblán.
4. Iratterjesztés:
– Elkészült őszi gyülekezeti Hírlevelünk, amit a héten postai úton kézbesítünk.
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint Erdélyi Csaba Egy szikrányi fényt! című verseskötetét, melynek megvásárlásával a testvérek gyülekezetünket támogatják.
– Ehhez kapcsolódóan hirdetem a kijáratnál található imaközösségi dobozt, melybe, egy papíron bedobhatjuk imatémáinkat, azokat a témákat, kéréseket, melyekért – a kérésnek eleget téve – a nagy kérő imádságban, vagy imaközösségünkben imádkozunk.
5. Kérésre hirdetjük: Október 8-án, hétfőn este 18.30 órakor a Teremtési ünnepkör istentisztelete lesz farkasréti templomunkban. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!
6. Offertórium:
Az elmúlt heti offertórium, Fréten 11.000.-Ft, a Bocskai úton 59.865.-Ft volt. A mai adományok gyülekezetünk céljait szolgálják. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1 Jn 4,21)