Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. szeptember 30.

2012. szeptember 30. Szth. ünnepe u. 17. vasárnap
1. Hétközi alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor búcsúzunk Bakula Katalin testvérünktől, aki 67 éves korában tért haza Teremtőjéhez. A nyugdíjas bibliaóra tagjait – melynek Katalin is aktív tagja volt – és mindenkit, aki ismerte őt szeretettel várjuk a 10 órakor kezdődő gyászistentiszteletünkre a templomba.
– Holnap este½ 8 órától felnőtt ifjúság alkalmat (HIFI) tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.
– Kedden délután 16 órától konfirmációs oktatást tartunk a gyülekezeti teremben, 16.45-től gyülekezeti hittanórát az alsósoknak Farkasréten, 18 órától pedig presbiteri ülés lesz tanácstermünkben.
– Szerdán este 16.45 órakor kezdődik a gyülekezeti Biblia-iskola következő alkalma.
– Csütörtökön október 4-én, délután 17 órától a kisifjúság, este 18 órától pedig a nagyifjúság tartja alkalmát.
– Ugyancsak csütörtökön, este 7 órakor imaközösség lesz a gyülekezeti teremben ill. ezzel párhuzamosan kezdődik a hamburgi-harvestehudei ev. gyülekezet énekkarának hangversenye. (További részletek l. plakát!)
– Pénteken du. 16 órától alsós gyülekezeti hittan lesz a gyülekezeti teremben, este pedig 19 órakor kezdődik az IFA (Istentiszteleti Felolvasók Alkalma) következő együttléte, melyre hívjuk mindazon testvéreinket, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a fél 11-es IT-ken.
– Szombaton teremrendezés lesz a gyülekezeti teremben, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a katechetikai munkatársakat.!
2. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint Erdélyi Csaba Egy szikrányi fényt! című verseskötetét, melynek megvásárlásával a testvérek gyülekezetünket támogatják.
3. Egyéb:
– Jövő vasárnap hónap első vasárnapján, 9.30-tól családi istentiszteletet is tartunk templomunkban.
– 10. Őszi gyülekezeti hétvégénk, október 12-14. között kerül megrendezésre. Már most kérjük, hogy aki csak teheti, tegye majd szabaddá magát október második hétvégéjére, hogy minél többen lehessünk együtt az akkor tartandó különböző alkalmakon! A hétvége részletes programját szórólapokon magunkkal vihetjük az iratterjesztésből. Mint eddig is, Kelenföldön ezen a vasárnapon csak egy istentiszteletet tartunk: 10.30-kor. Kérjük tehát a kedves asszonytestvérek segítségét a vasárnapi közös ebéd szép rendben történő lebonyolításához. Természetbeni vagya anyagi felajánlásainkat a szokott módon ugyancsak az iratterjesztésben elhelyezett íveken tehetjük meg. Az adományokat előre is köszönjük!
5. Kérésre hirdetjük: Október 8-án, hétfőn este 18.30 órakor a Teremtési ünnepkör istentisztelete lesz farkasréti templomunkban. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!
5. Offertórium:
Az elmúlt heti kötelező offertórium, mely a szórványgyülekezetek megsegítését szolgálta: Fréten 12.000.-Ft, a Bocskai úton 51.370.-Ft volt. A mai adományokkal gyülekezetünk céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!
A Hét igéje így szól hozzánk: Az a győzelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk. (1Jn 5,4)