Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. szeptember 02.

2012. szeptember 02.                                              Szth. ünnepe u. 13. vasárnap

1. Esketés: Az elmúlt héten fogadott örök hűséget egymásnak Porubszky Petra és Tatai Máté, valamint Portik Ágnes és Tóth János Dániel. A házasságot szerző Isten áldja meg a párokat a közös életúton!

2. Alkalmaink:

– Holnap délelőttől visszaáll a régi rend: 10 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.

– Kedden este 6 órára várjuk a presbiter testvéreket.

– Csütörtökön, szeptember 6-án, este 7 órakor imaközösség lesz a gyülekezeti teremben.

– Szeptember 7-én, pénteken este 19 órakor lesz az IFA következő alkalma irodánkban, melynek keretében az októberi szolgálatok kerülnek beosztásra. Hívjuk mindazon testvéreinket, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a fél 11-es IT-ken.

– Szombaton 9 órától presbiteri napot tartunk a gyülekezeti termünkben.

– Szeptember 11-én, kedden este 18 órai kezdettel fórumot tartunk épületegyüttesünk akadálymentesítési elképzeléseiről. Mindenkit már most szeretettel hívunk és várunk!

– Már most hirdetjük a nyitott templomok éjszakáját, melyet idén szeptember 15-én tartunk. A részletes program a hirdetőtáblákon olvasható ill. szórólapon ki-ki magával viheti.

3. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint a „Hanem szeretni is / Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön” című nem rég megjelent könyvet, valamint egyéb kiadványainkat.

4. Egyéb:

– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk keddtől ismét várja a kedves testvérek segítségét, természetbeni adományait. Köszönjük az eddigi felajánlásokat.

– A Lepramisszió szeretettel kéri gyülekezetünket, hogy eme szolgálatban képviselőként valaki vállaljon szerepet a 2013-16-os ciklus során. További részletek ezzel kapcsolatban a hirdetőtáblán.

5. Offertórium:

– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 7.500.-Ft, a Bocskai úton 30.315.-Ft volt. A mai offertóriummal az evangélikus közoktatási intézményeket támogatjuk. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

 

A mai ige így szól hozzánk: Krisztus mondja: „Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40)

(½ 11:) Felnőtt keresztelőre kerül sor a hirdetés után…